Συνδρομή

Η συνδρομή στον Σύλλογο είναι ετήσια κι ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ, ανεξάρτητα από το πλήθος των παιδιών του γονέα ή του κηδεμόνα που φοιτούν στην Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Σημειωτέο δε είναι ότι οι συνδρομές των μελών, τις οποίες απλώς διαχειρίζεται το Δ.Σ. του Συλλόγου, επιστρέφουν σε αυτά (τα μέλη) είτε διαμέσου των εκδηλώσεων που χρηματοδοτούνται από το Σύλλογο (κοπή βασιλόπιτας, γιορτή αποφοίτησης, λεύκωμα αποφοίτων κ.α.), είτε διαμέσου των βραβείων και υποτροφιών που απονέμονται σε διακριθέντες μαθητές. Για το λόγο αυτόν, η καταβολή της συνδρομής, μικρό δείγμα ενεργούς συμμετοχής των μελών, με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αφενός μεν για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, αφετέρου δε για να απολαμβάνουν λοιπές παροχές που επιτυγχάνονται κατόπιν δράσεων και πρωτοβουλιών του Συλλόγου (π.χ. καθημερινή μεταφορά μαθητών -υπηρεσία που προσφέρεται υπό την ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου-, εκτύπωση λευκώματος αποφοίτων κ.α.).