Δ.Σ. 2016-2017

Την 19η Οκτωβρίου 2016 συνεκλήθη το νέο Δ.Σ. του συλλόγου σε σώμα και από τις αρχαιρεσίες προέκυψε το νέο Προεδρείο που αποτελείται από:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2017

Πρόεδρος Δρ.Παναγιώτα Αλεβιζοπούλου (10B)
Α’ Αντιπρόεδρος Άντα Παπακωνσταντίνου – Σαμπάνη (11C)
Β’ Αντιπρόεδρος Λουκία Κούτρα (9A)
Γενικός Γραμματέας Άννα Πούλου – Λαμπίρη (11Α)
Ταμίας Γιώργος Θανασούλης (12A)
Ειδικός Γραμματέας Εύα Παπαδοπούλου – Γρηγορίου (9B)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Λιάνα Αναστασιάδου – Γάβρογου (10C)
Μέλη Γιάννης Μαρίνης (12B)
Γιάννης Σπυρόπουλος (12C)
Χρυσούλα Νάσιου – Γλιάντη (11Β)
Μαρία Καραμπαμπά (10A)
Αλίκη Ζουρνατζή (9C)


Τον Σύλλογο εκπροσωπούν:

Στην ομάδα καθοδήγησης Γ.Σ.Α.(Steuergruppe) Δρ.Παναγιώτα Αλεβιζοπούλου & Χρυσούλα Νάσιου-Γλιάντη
Στην επιτροπή σχολικής μεταφοράς (Busbeirat) Γιώργος Θανασούλης
Στη Ομοσπονδία-Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων

Επιστροφή