Σύλλογος

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όλοι οι Γονείς κι οι Κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου του ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στο Σύλλογο Γονέων, καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό της ετήσιας συνδρομής τους. Την ιδιότητά τους αυτή (του τακτικού μέλους) διατηρούν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που το παιδί (ή τα παιδιά) τους φοιτούν στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, μετά δε την αποφοίτηση αυτών διαγράφονται από το Σύλλογο. Επιπρόσθετα, τα μέλη μπορούν, όποτε θέλουν, να αποχωρήσουν από το Σύλλογο. Τέλος, τα μέλη διαγράφονται από το Σύλλογο σε κάθε περίπτωση που αναπτύξουν δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου, ή καθυστερούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους.

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ετήσια συνδρομή των μελών του αποτελεί τη μοναδική τακτική πηγή εσόδων του Συλλόγου. Ωστόσο, έκτακτα έσοδα για το Σύλλογο μπορεί να αποτέλεσουν όσα προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, εκδηλώσεις που θα διοργανώσει για το σκοπό αυτόν, ή διάφορες δωρεές και χορηγίες.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Η ενεργή συμμετοχή κάθε γονιού στη λειτουργία του Συλλόγου Γονέων, με την συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις, την ψηφοφορία και εκλογή των εκπροσώπων του κάθε τμήματος, τη συμμετοχή στο Δ.Σ. του Συλλόγου, την επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του τμήματος, την έκφραση γνώμης, την επισήμανση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, την διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους, την έγκαιρη τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής εισφοράς τους στο Σύλλογο, την εξεύρεση χορηγιών του Συλλόγου κ.λ.π., είναι όχι μόνον επιθυμητή αλλά και απαραίτητη. Η ενεργή συμμετοχή συμβάλλει αποφασιστικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Γονέων – Καθηγητών – Μαθητών – Διοίκησης. Ισχυροποιεί τον ίδιο το Σύλλογο και δυναμώνει τη φωνή του και τελικά συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών μας.

Συνεπώς, δεν είναι απλά δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων των γονιών απέναντι στα παιδιά τους να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο Σύλλογο Γονέων, αφού από αυτή τους τη συμμετοχή μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν τόσο για τα ίδια τα παιδιά μας όσο και για την Γερμανική Σχολή Αθηνών.