Σπουδές – Πανεπιστήμια

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολής, γονείς αποφοίτων μαθητών και απόφοιτους μαθητές της Σχολής, διοργανώνει κάθε χρόνο, εκδήλωση ενημέρωσης για σπουδές στο εξωτερικό (κατά κύριο λόγο σε γερμανόφωνες χώρες, αλλά όχι μόνο).

Εκδήλωση 2016
Εκδήλωση 2015