Λεύκωμα αποφοίτησης 12ης τάξης σχολικής περιόδου 2010-2011

Picture

Το λεύκωμα αποφοίτησης της 12ης τάξης κάθε σχολικής περιόδου, εκδίδεται από το Σύλλογο Γονέων, και μοιράζεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά την τελετή αποφοίτησης.Τη σχολική περίοδο 2010-2011 ο Σύλλογος Γονέων αποφάσισε για πρώτη φορά η έκδοση να γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή, και να μοιραστεί δωρεάν σε όλους ένα CD.Το αρχείο, χωρισμένο σε ενότητες, μπορεί όποιος επιθυμεί να το «κατεβάσει» ελεύθερα, από την παρούσα ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων.

Εισαγωγή
Τάξη 12a
Τάξη 12b
Τάξη 12c
Επίλογος