Αιμοδοσία – Τράπεζα Αίματος

Στις 17 Ιανουαρίου 2015 παράλληλα με την Ημέρα Πληροφόρησης (Tag der offenen Tür) διεξήχθη στο σχολείο μας, για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων του Ελληνικού τμήματος και την υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου, εθελοντική Αιμοδοσία, με σκοπό την δημιουργία Τράπεζας Αίματος.

Από τις 18 μονάδες που εθελοντικά διετέθησαν από γονείς και συγγενείς των μαθητών της Σχολής, το 70% αποτελεί πλέον την αρχή της της Τράπεζας Αίματος που τηρεί ο Σύλλογός μας στο ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο Αθηνών.

Η μεγάλη ανταπόκριση που είχε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία στους γονείς και των δύο τμημάτων του σχολείου μας, έδωσε κίνητρο και στο ΔΣ του συλλόγου του σχολικού έτους 2015-2016, να επαναλάβει την εθελοντική αιμοδοσία και να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα τράπεζα αίματος. Για τον λόγο αυτό στις 16 Ιανουαρίου 2016, και πάλι παράλληλα με την Ημέρα Πληροφόρησης (Tag der offenen Tür) διεξήχθη για δεύτερη φορά εθελοντική αιμοδοσία, η οποία συγκέντρωσε 21 μονάδες αίματος.

Σε ολόκληρο αυτό το εγχείρημα εκτός από τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου, εξαιρετικά βοήθησε και η κα Βίκη Καρκαλέτση, μητέρα μαθητή του 9C (2015-2016), η οποία λόγω της εργασίας της ως ιατρός στο ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο, μας βοήθησε με τις γνωριμίες της. Επίσης ήταν παρούσα σε ολόκληρη την διαδικασία και τις δύο χρονιές.

Τέλος σημαντική ήταν και η βοήθεια της Δρ. Παναγιώτας Αλεβιζοπούλου (εκπροσώπου του 9Β για το 2015-2016), η οποία ως απόφοιτος της σχολής και ως ιατρός στο επάγγελμα, μετέφρασε ολόκληρο τον κανονισμό λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος στα γερμανικά.

Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος

Funktionsregelung der Blutbank