Ομάδες εργασίας

Στα πλαίσια λειτουργίας του Δ.Σ. του Συλλόγου, και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία, την εμβάθυνση και ειδικότερη επεξεργασία κρίσιμων θεμάτων, συγκροτήθηκαν από μέλη του Δ.Σ. οι ακόλουθες ομάδες εργασίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις παρακάτω θεματικές ενότητες (Πεδία Βελτίωσης) με τους ειδικότερα αναφερόμενους στόχους. Με σκοπό την άρτια και λυσιτελή έκβαση της προσπάθειας αυτής του Δ.Σ., τα μέλη κάθε Πεδίου συνεργάζονται με τα λοιπά θεσμικά όργανα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και, αναζητώντας τη βέλτιστη λύση, επιδιώκουν με τη συμμετοχή τους να συμβάλουν στην επίλυση κάθε ζητήματος.

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΜΕΛΗ

1η

Ο ρόλος του Συλλόγου Βελτίωση της Προσφοράς   και των Σχέσεων με τη σχολική οικογένεια Ν. Αθανασίου

Σ. Μπακαλίδου

Δ. Χαρατσή

2η

Μαθήματα – Μόρφωση στο Λύκειο Σχολική ανάπτυξη – Βελτίωση Ποιότητας Σ. Μπακαλίδου

Γ. Θανασούλης

Α. Παπακωνσταντίνου

Γ. Σπυρόπουλος

3η

Μαθήματα – Μόρφωση στο Γυμνάσιο Σχολική ανάπτυξη – Βελτίωση Ποιότητας Δ. Χαρατσή

Α. Ζουρνατζή

Λ. Ζαχάρωφ

Μ. Καραμπαμπά

4η

Διαμόρφωση της επικοινωνίας Διαφάνεια Αποφάσεων Ανάπτυξη Εμπιστοσύνης και Συμμετοχικότητας Στήριξη Δράσεων Βελτίωσης Ν. Αθανασίου

Δ. Χαρατσή

Μ. Νάζου

5η

Μετασχολική Περίοδος Διευκόλυνση Μετάβασης στην Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Κοινότητα Σ. Μπακαλίδου

Θ. Άνθη

Α. Παπακωνσταντίνου

Μ. Νάζου

6η

Μεταφορά και Ασφάλεια των Μαθητών Διευκόλυνση Πρόσβασης των Μαθητών – Αποφυγή και Αντιμετώπιση Ατυχημάτων Ν. Αθανασίου

Γ. Θανασούλης

7η

Τομέας Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Εύρυθμη Λειτουργία Μαθησιακής Διδασκαλίας – Βέλτιστη Αντιμετώπιση Γ. Θανασούλης

Μ. Νάζου

8η

Συμπληρωματικές Σχολικές Δραστηριότητες Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Προσωπικών Χαρακτηριστικών Μαθητών – Κοινωνική Ενσωμάτωση Μ. Νάζου

Δ. Χαρατσή

Γ. Μαρίνης

Μ. Αλεβιζοπούλου

9η

Εκδηλώσεις Βελτίωση Ψυχαγωγίας Σχολικής Οικογένειας Σ. Μπακαλίδου

Λ. Αναστασιάδου

Α. Παπακωνσταντίνου

Θ. Άνθη