Μεταφορά μαθητών

Ένα σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς το Σύλλογο Γονέων του Ελληνικού Τμήματος της ΓΣΑ, είναι η μετακίνηση των μαθητών «προς και από» τη Σχολή.

Ο Σύλλογος Γονέων στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους γονείς, πέραν της τυχόν συμφωνίας που έχουν με τον μεταφορέα METHONI TRAVEL, έφτιαξε ένα χρίσιμο εργαλείο, που σκοπό έχει την αλληλοβοήθεια των γονέων στην μετακίνηση των παιδιών τους.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους γονείς της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και των δύο τμημάτων.

«Δίκτυο» Αλληλοβοήθειας στην μετακίνηση των παιδιών