Κοινωνική υποστήριξη

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ελληνικού τμήματος της ΓΣΑ, αποφάσισε τη δημιουργία «Μητρώου Επαγγελματιών Γονέων ΓΣΑ», και έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του με επιστολή στις αρχές του Μαρτίου του 2015.
Στο μητρώο αυτό καταγράφονται όσοι εθελοντικά ενδιαφέρονται (στα πλαίσια των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων), να παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη της σχολικής κοινότητας, με ειδική «εκπτωτική» αμοιβή ή ακόμα και με οικειοθελή συμβουλευτική υποστήριξη.
Στόχος της ενέργειας, είναι αφενός η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, αφετέρου η αλληλοϋποστήριξη των μελών του Συλλόγου.

Όσοι από εσάς, έχετε επαγγελματική ιδιότητα (ενδεικτικά: γιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, καθηγητές, δικηγόροι, λογιστές, έμποροι, ασφαλιστές, συνεργεία αυτοκινήτων κ.α.), η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα μέλη μας, μπορείτε εθελοντικά να εγγραφείτε στο «Μητρώο Επαγγελματιών Γονέων ΓΣΑ», στέλνοντας τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

sekretariat@goneisdsathen.gr (Γραμματεία Συλλόγου)

g.thanasoulis@yahoo.gr (Γιώργος Θανασούλης – υπεύθυνος τομέα Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης)

m.giannakakou@yahoo.gr (Μαρίτα Γιαννακάκου Νάζου – υπεύθυνη τομέα Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης)

Το Μητρώο Επαγγελματιών Γονέων ΓΣΑ, περιέχει τις μέχρι σήμερα συμμετοχές και προσφορές, και συνεχώς θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται, ανάλογα πάντα με την προσφορά των μελών μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και την έμπρακτη απόδειξη, ότι η σχολική κοινότητα, αποτελεί όντως μία μεγάλη οικογένεια.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Τομέας Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης του
Συλλόγου Γονέων του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

«Μητρώο Επαγγελματιών Γονέων ΓΣΑ» (σε μορφή αρχείου excel)