Δραστηριότητες

  • Συμμετέχει με μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου σε θεσμικά όργανα που δραστηριοποιούνται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Ομάδα Καθοδήγησης, Σχολικό Συμβούλιο, κ.α.) και καθορίζουν τη σχολική ανάπτυξη.
  • Συμμετέχει με τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου στις συναντήσεις εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, στις οποίες παρευρίσκονται, επίσης, η Διεύθυνση της Σχολής, μέλη του Συμβουλίου Γονέων του Γερμανικού Τμήματος και μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων της Γ.Σ.Α..
  • Οργανώνει, από κοινού με το Συμβούλιο Γονέων του Γερμανικού Τμήματος και τη Διοίκηση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών τη μεταφορά των μαθητών της Σχολής με σχολικά λεωφορεία, με αντικειμενικό στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Για το σκοπό αυτό, συμβάλλεται με ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
  • Διοργανώνει μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, τον Ιούνιο κάθε έτους, την Γιορτή Αποφοίτησης κι αποχαιρετισμού των τελειοφοίτων, στη διάρκεια της οποίας προσφέρει βραβεία στους καλύτερους μαθητές.
  • Συμμετέχει με ιδιαίτερα σημαντικό ποσό στα έξοδα της γιορτής και της δεξίωσης που ακολουθεί τη Γιορτή Αποφοίτησης.
  • Ετοιμάζει και χρηματοδοτεί αποκλειστικά εξ ιδίων πόρων (από τις συνδρομές των μελών του) το αναμνηστικό Λεύκωμα που προσφέρει σε κάθε έναν από τους τελειόφοιτους μαθητές.
  • Διοργανώνει, μαζί με άλλους φορείς του σχολείου, τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, την Γιορτή Βράβευσης των επιτυχόντων στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη διάρκεια της οποίας προσφέρει βραβεία στους καλύτερους των επιτυχόντων στα ΑΕΙ μαθητές.
  • Συμμετέχει και ενισχύει τις καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες των μαθητών.
  • Συμμετέχει, μαζί με τη Διεύθυνση της Σχολής, στην ενημέρωση των γονέων των μαθητών των V-Kurs.