ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μαρούσι,  21  Σεπτεμβρίου 2016

Προς  τους

Γονείς  & Κηδεμόνες των μαθητών/τριών

του Ελληνικού Τμήματος  της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Tην Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο (Aula) της Σχολής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, στο Αμφιθέατρο (Aula) της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, με τα πιο κάτω θέματα, την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016,  ώρα 18.00΄

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
  6. Ενημέρωση για την συνένωση του Συλλόγου του Ελληνικού Τμήματος Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής με το Συμβούλιο Γονέων του Γερμανικού Τμήματος σε ενιαίο Σύλλογο και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών εκπροσώπων των τμημάτων
  7. Ψηφοφορία για την επικύρωση της συνένωσης των συλλόγων
  8. Εκλογή εκπροσώπων για τον ελληνικό σύλλογο στις τάξεις 9 και 11
  9. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση επικυρώσει την συνένωση των συλλόγων, εκλογή εκπροσώπων από κάθε τάξη του Ελληνικού τμήματος 9η, 10η, 11η, 12η για την συμμετοχή στον ενιαίο Σύλλογο.

Όσοι γονείς δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο ή δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους, παρακαλούνται να προσέλθουν στις 17.30΄ για να μην καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.

Ειδικά φέτος η παρουσία όλων  μας κρίνεται απαραίτητη. Η συνένωση των δύο συλλόγων του σχολείου, καθιστά τη συμμετοχή μας στις φετινές εκλογές των τμημάτων αναγκαία και χρήσιμη, για την καλύτερη εκπροσώπηση του ελληνικού τμήματος στον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Νικόλαος Σωτ. Αθανασίου                                                                                                  Γιώργος Θανασούλης