«Δίκτυο» = ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ενημερωθείτε για την δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών σας από και προς το σχολείο, μέσω του
Δικτύου Αλληλοβοήθειας, που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους γονείς του σχολείου