Βράβευση τελειόφοιτων μαθητών του ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (2017).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών στα πλαίσια ανάληψης νέων δράσεων που στόχο έχουν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου, και ειδικότερα της πνευματικής ανάπτυξης και προαγωγής των μαθητών της Σχολής και της παροχής αρωγής στα μέλη του αποφάσισε να θεσμοθετήσει για τρίτη συνεχή χρονιά την απονομή ειδικού χρηματικού βραβείου σε τελειόφοιτους μαθητές του ελληνικού τμήματος της ΓΣΑ.

Στην ίδια απόφαση του ΔΣ ορίζεται πως και για το τρέχον έτος θα απονεμηθούν ειδικά χρηματικά βραβεία σε τρεις (3) τελειόφοιτους μαθητές του ελληνικού τμήματος της ΓΣΑ, το ύψος δε του εφάπαξ καταβαλλόμενου σε έκαστο μαθητή ποσού ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000). Για τη χορήγηση του ειδικού αυτού χρηματικού βραβείου, το ποσό του οποίου προέρχεται από τα έσοδα του Συλλόγου (συνδρομές των μελών του και έσοδα από δραστηριότητες Σχολή Γονέων και λαχειοφόρος αγορά) και την χορηγία της Ασφαλιστικής ΑΧΑ κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καταρτίσθηκε ο παρακάτω Κανονισμός, στον οποίο ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του βραβείου αυτού.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων (και των συνοδευτικών τους εγγράφων), οι οποίες θα κατατεθούν σε εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, τα οποία θα βρίσκονται στην είσοδο (φουαγιέ) της Γερμανικής Σχολής Αθήνας, ορίστηκε η Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, και από ώρα 08:00 έως 12:00. Ειδικά λοιπόν για το χρηματικό βοήθημα του σχολικού έτους 2016-2017 την δήλωση και την σχετική αίτηση την υπογράφει ο ίδιος ο μαθητής/τρια αν έχει ενηλικιωθεί μέχρι και την 15η Μαΐου 2017 και σε αντίθετη περίπτωση ο γονέας ή κηδεμόνας αυτού.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του email info@goneisdsathen.gr και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Καλή επιτυχία.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κανονισμός χορήγησης ειδικού χρηματικού βραβείου 2017

Αίτηση ειδικού χρηματικού βραβείου 2017

Υπεύθυνη δήλωση ειδικού χρηματικού βραβείου 2017