Υπό κατασκευή

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Ελληνικού Τµήµατος της Γερµανικής Σχολής Αθηνών.

Ο Σύλλογος εκπροσωπεί τους γονείς των μαθητών και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας τους µε τα λοιπά θεσμικά όργανα της Σχολής.

Στην ιστοσελίδα µας μπορούν οι γονείς να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να ενημερώνονται για το έργο του. Η σωστή πληροφόρηση και η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική για την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών μας.
email επικοινωνίας: sekretariat@goneisdsathen.gr